«هر احمقی توانایی نوشتن کدی که رایانه بفهمد را دارد. یک برنامه‌نویس خوب کدی می‌نویسد که انسان‌ها هم بتوانند آن را بخوانند.» مارتین فاولر

«بهترین راه برای اینکه برنامه‌نویس بشوید، نوشتن برنامه‌ها و مطالعه برنامه‌های بزرگی است که دیگران نوشته‌اند. در مورد خودم، من به سوی زباله‌های مرکز علوم کامپیوتر می‌رفتم و فهرست‌هایی از سیستم‌عامل آن‌ها را بازگردانی می‌کردم.» بیل گیتس